Hàng năm, chính phủ Úc sẽ mang đến các chính sách dinh cu mới như tăng hoac giảm các điều kiện, giấy tờ trong thu tuc dinh cu Uc 2017. Dong thoi, ở Úc có vo so loại visa khác nhau nên sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới ước muốn xin visa dinh cu Uc của rất nhiều người. Do đó, chúng tôi sẽ cung cap cho bạn một cái nhìn rõ ràng và chi tiết nhất về vấn đề này.

Phần 1: Điều kiện xin visa dinh cu o Uc

Danh sách những loại visa định cư ở Úc phổ biến nhất hiện nay hình 2

Neu muốn được cấp thị thực định cư ở Úc, ứng viên nên dap ung đầy đủ cac điều kiện can thiet sau

 • Thoa man những yêu cầu về sức khỏe
 • Chưa tung tham dự bất cứ hoạt động pham phap nào
 • Đạt it nhat 65 điểm trong muc điểm của Úc
 • Trước khi nộp ho so, phải có giay mời hay giay bao ho của một bang o Úc
 • Thành tích Anh ngữ giỏi để có thể sinh sống, học tập và làm việc tai Úc

Phần 2: Thủ tục quan trong xin visa dinh cu tai Uc

Danh sách những loại visa định cư ở Úc phổ biến nhất hiện nay hình 3

Trước khi xin visa dinh cu Uc, ung cu vien cần phải chuẩn bị đủ các giấy tờ quan trọng sau

 • Tai lieu liên quan toi đương đơn: bản gốc sơ yếu lí lịch xác nhận của địa phương, ban chinh giấy chứng nhận không tiền án tiền sự, bản sao công chứng giay to liên quan, ảnh cỡ hộ chiếu, tin tức cuộc hon nhan (nếu có)
 • Giay to liên quan đến người bao tro: giấy tờ chung nhan thông tin người bao tro, giay to thể hiện nang luc tien te, ban goc sơ yếu lí lịch chung nhan của địa phương, bản sao cong chung giay to liên quan, anh cỡ ho chieu
 • Tài liệu liên quan đến con cai ứng viên: giấy cam ket của cha mẹ cho con dinh cu tai Uc, bản sao chứng thực giấy khai sinh, hình cỡ passport, giấy xac nhan độc thân cho con trên 18 tuổi, bang chung về quyền chăm sóc, thăm viếng nếu con dưới 18 tuổi
 • Bang chung mối liên hệ giữ người bao ho và ung cu vien: trinh bay lien he giữa 2 người như hóa đơn, thư từ, email,…

Phần 3: Lợi ích khi xin thi thuc định cư tại Úc

Danh sách những loại visa định cư ở Úc phổ biến nhất hiện nay hình 4

Mặt khác, khi xin thị thực định cư ở Úc thành công, ung cu vien sẽ có co hoinhan day du những loi ich cần thiết của một công dân. Cu the như sau

 • Được lam viec, hoc tap và định cư thoi gian dai tại Úc
 • Được bao tro người thân khi đã sống day du thời điểm dat chuan tại Úc
 • Có thể thoai mai di chuyen và ra vào Úc cũng như vo so nước khác trên thế giới mà không cần phải xin visa
 • Được cham soc sức khỏe theo chuong trinh bảo hiểm sức khỏe Medicare cho toàn bộ nguoi than
 • Có điều kiện dinh cu mai mai tại Úc cho toan bo gia đình
 • Được nhap quoc tich Úc sau khi đủ thoi gian sinh song tại dat nuoc nhập cư
 • Nếu như con cai nhỏ hơn 18 tuổi được học miễn phí, neu nhu tren 18 tuổi thì được hưởng chính sách cho muon hoặc mien giam chi phí học tập it hon chi phí học tập mà du hoc sinh phải chi tra

Phần 4: Tong hop nhung loai visa định cư tại Úc

4.1 Thi thuc định cư tại Úc hinh thuc dien nghề nghiệp

Danh sách những loại visa định cư ở Úc phổ biến nhất hiện nay hình 5

 • Thi thuc 189: nghề nghiệp song mot minh
 • Visa 190: tay nghe có bao lanh (thuong tru)
 • Visa 121: nghe nghiep có doanh nghiep bao tro
 • Visa 885: doc lap (trong nuoc)
 • Thị thực 886: có bao tro (nội địa)
 • Thị thực 887: vùng miền (nội địa)
 • Thi thuc 489: tay nghe có bao tro (cư trú)
 • Thị thực 476: nghề nghiệp chuyên ngành kỹ thuật
 • Visa 487: khu vực có bao lanh (tạm trú)
 • Visa 485: sinh viên quốc tế mới tốt nghiệp

4.2 Visa định cư tại Úc dien diện doanh nhan

Danh sách những loại visa định cư ở Úc phổ biến nhất hiện nay hình 6

 • Thị thực 888: đầu tư và kinh doanh
 • Thi thuc 132: nhà đầu tư tai nang
 • Visa 890: doanh nhan doc lap
 • Thi thuc 891: đầu tư doc lap
 • Visa 892: doanh nhan có bảo hộ
 • Visa 893: dau tu có bao lanh
 • Visa 188: tự doanh, lap nghiep, đổi mới kinh doanh, doanh nhan trọng yếu, doanh nhan cap cao

4.3 Visa định cư ở Úc hinh thuc sum họp người thân

Danh sách những loại visa định cư ở Úc phổ biến nhất hiện nay hình 7

 • Visa 300: chuan bi ket hon
 • Thị thực 309: vo chong
 • Thị thực 103: cha mẹ không nop tien
 • Visa 143: cha me luu tru
 • Thi thuc 173: thị thực cư trú
 • Thị thực 101: con de
 • Thị thực 102: con nuôi
 • Thi thuc 114: người thân già yếu
 • Visa 115: thân nhân con sot lai
 • Thi thuc 116: cham lo than nhan
 • Visa 117: trẻ mồ côi
 • Visa 445: con cai lệ thuộc

4.4 Visa dinh cu Uc dien diện du học

 • Visa 500: sinh vien quoc te
 • Thị thực 590: người bảo hộ sinh viên quốc tế

4.5 Visa dinh cu Uc hinh thuc lao động

 • Visa 457: nhan cong
 • Thị thực 463: lam viec và du lịch

4.6 Visa định cư tại Úc hinh thuc di du lich – tri benh

 • Thị thực 600: di du lich, công tác, thăm nhân
 • Visa 456: di cong tac
 • Thị thực 675: chua benh ngắn hạn
 • Visa 685: chua benh dài hạn
 • Thi thuc 679: du lich có bảo lãnh

Thông qua bài viết trên, bạn sẽ có thể nam ro và chuẩn bị đủ những thu tuc, quá trình xin visa định cư tại Úc quan trong nhất. Từ đó, dễ dàng dat được ước muốn phát triển tương lai vững chắc và có co hoi được đoàn tụ cùng than nhan. Với việc tim hieu cac thong tin trên, chúng tôi sẽ giup do bạn được giai dap de dang, tiet kiem được nhiều thời gian, chi phi và sức lực.