Với đời sống an toàn, chất lượng giảng dạy toàn diện và chế độ an sinh xã hội hap dan. Úc xung dan là điểm đến lý tưởng để hoc hanh, di lam và định cư ở Úc lau dai. Tuy nhiên, bạn cần phải hiểu rõ cac tieu chi đi định cư Úc quan trọng nhất để có thể nhanh chóng hoàn thành được du dinh này. Bài viết dưới đây sẽ giup do bạn có một cái nhìn tong quan nhất về vấn đề đang ban khoan này.

Phần 1: Tieu chi di dinh cu Uc sau khi di du hoc

Bỏ túi những thông tin cần thiết về điều kiện định cư Úc năm 2017 hình 2

Chính phủ Úc chấp nhận du học sinh sau khi ra truong với khoa hoc kéo dài 2 năm trở lên sẽ được sinh sống ở Úc đi làm từ 18 tháng toi 4 năm tuy thuoc nhóm công việc. Trong thời gian đó, nếu như tìm kiếm được chủ bảo trợ, sinh viên có thể được trở thành thuong tru nhan và kha nang trở thành cu dan Úc trở nên rong mo hơn. Tiêu chí định cư Úc sau khi du học là

 • Vì Úc là quốc gia nói tiếng Anh nên yêu cầu trinh do tiếng Anh tốt để có thể làm việc tai Úc
 • Có kinh nghiệm và nghe nghiep đi làm cao
 • Tham dự chương trình học ngành nghề o nhung ngoi truong của Úc, nhất là những lĩnh vực xã hội như chăm sóc trẻ, kỹ sư cơ khí, nhan vien công nghệ thông tin, nha sy,…
 • Hieu biet sâu sắc về văn hóa và phong cach lam viec tai Úc
 • Chọn lựa khoa hoc vừa học lý thuyết dan xen thực hành và đi thực tập để trau doi kỹ năng trong khoảng thời gian đi học

Phần 2: Yêu cầu dinh cu Uc hình thức hôn nhân với cu dan Úc

Bỏ túi những thông tin cần thiết về điều kiện định cư Úc năm 2017 hình 3

Định cư ở Úc dien hôn nhân cho phép vợ/chồng của cu dan, cu dan New Zealand, thường trú nhân Úc được bảo lãnh toi Úc song cùng. Để được cấp thi thuc, ung vien cần phải dam bao đáp ứng các điều kiện định cư Úc hinh thuc hôn nhân sau

2.1 Tieu chi dinh cu o Uc đối với duong don

 • Hơn 18 tuổi
 • Có mối quan hệ có thực sự với người bảo trợ
 • Có người bao lanh là thường trú nhân hay công dân Úc
 • Phải có y dinh hôn nhân với người bao ho
 • Đáp ứng các tiêu chí về tai lieu ban than và sức khỏe

2.2 Yêu cầu định cư Úc đối với người bảo lãnh

 • Có du dinh hon nhan với ứng cử viên
 • Chưa bao tro quá 2 người khác vào Úc theo dien vợ/chồng
 • Là cu dan hoặc thuong tru nhan Úc
 • Chưa bảo lãnh cho vợ/chồng hay được bảo lãnh theo hinh thuc này trong 5 năm gan day

Phần 3: Dieu kien dinh cu Uc theo hinh thuc tay nghề

Bỏ túi những thông tin cần thiết về điều kiện định cư Úc năm 2017 hình 4

Di dinh cu Uchình thức nghe nghiep su dung cho những ứng viên có bằng cấp và kỹ năng di lam thuộc nhóm nganh được cap phep định cư Úc 2017. Theo dieu kien của Bộ cư trú Úc, ung cu vien cần phải đạt ít nhất 60 điểm để xin cấp visa (van dung với cac subclass 189, 190 và 489). Dieu kien dinh cu Uc diện tay nghe cụ thể như sau

 • Nhỏ hơn 45 tuổi với tài liệu tư pháp và the chat tốt
 • Được mời nộp hồ sơ
 • Trải qua đánh giá nghề nghiệp từ to chuc cong nhan nghề nghiệp
 • Chung minh nghe nghiep đi làm nằm ở danh sách nghề nghề nghiệp uu ai trung và dài hạn
 • Trình độ tiếng Anh thuan thuc đạt it nhat IELTS 6.0
 • Đạt tối thiểu 60 điểm theo muc điểm Bộ lưu trú Úc
 • Được xác định ngành nghề lý tưởng với vị trí viec lam đó

Phần 4: Yêu cầu định cư ở Úc theo hinh thuc đầu tư

Bỏ túi những thông tin cần thiết về điều kiện định cư Úc năm 2017 hình 5

Dinh cu tai Uc theo dien đầu tư cho phép đương đơn và những thành viên trong gia đình (vợ/chồng, con dưới 18 tuổi) được học tập, sinh song và lam viec lau dai ở Úc. Nhưng, đương đơn cũng phải cống hiến những kinh nghiem, hieu biet về kinh doanh và sự phong phu nguồn vốn cho quoc gia Úc. Để tham gia chính sách này, ung vien và gia đình cũng phải đáp ứng cac tiêu chí di dinh cu Uc sau

 • ít hơn 55 tuổi và đạt toi thieu 65 điểm trong muc điểm của Úc
 • Có co phan trong công ty mà nhà đầu tư sẽ điều hành o Úc
 • Phải có ky nang kinh doanh thanh cong
 • Có co phan từ công ty đang hoạt động binh thuong tối thiểu 2 năm trước thoi gian cấp thư bao lanh
 • Không có bat cu số nợ nào còn tồn tại với chính phủ Úc
 • Chưa từng tham du bất cứ hoạt động pham toi nào

Phần 5: Dieu kien dinh cu Uc theo hình thức bảo trợ

Bỏ túi những thông tin cần thiết về điều kiện định cư Úc năm 2017 hình 6

Hiện tại, đi định cư Úc theo diện bảo trợ chủ yếu theo hướng bảo trợ doanh nghiệp và bảo lãnh đoàn tụ gia dinh. Trong đó, dieu kien dinh cu uc chi tiet như sau:

5.1 Yêu cầu đi định cư Úc đối với đương đơn

 • nho hon 45 tuổi
 • Có it nhat 3 năm kỹ năng làm việc trước khi nộp đơn
 • Được xác định nghe nghiep lý tưởng với vị trí tuyen dung
 • Có ky nang Anh ngu đạt IELTS ít nhất 5.0

5.2 Dieu kien di dinh cu Uc đối với doanh nghiep

 • doanh nghiệp phải hoạt động hop le o Úc
 • Có de xuat tuyen chon lâu dài với nhân công
 • Vị trí tuyen chon phải là vị trí toan bo thời gian và còn trống trong tối thiểu 3 năm
 • Ngành nghề tuyển chọn có trong danh mục nganh nghe ưu ái SOL
 • Có nhu cau bổ nhiệm vào vị trí trong công ty

Thông qua những tin tuc cần thiết về dieu kien dinh cu o Uc trên, chắc chắn sẽ giúp bạn có kế hoạch cu the và một kế hoạch chi tiết nhất. Từ đó de dang đạt được mong muốn đến Úc dinh cu lau dai và phát triển tương lai bền vững. Ben canh do, chúng tôi còn mang đến cac hình thức định cư Úc thong dung nhất để bạn và gia đình của mình có sự chon lua phu hop nhất.